Situació actual

Per últim, tenim la quarta onada, surgida des dels vuitanta fins avui dia, en la qual s’han aplicat nous coneixements per a dur a terme una gran revolta:

La quarta onada

El problema d’aquesta fase, és que no se sap si es considera com a tal o no i experts, teòrics i activistes del feminisme debaten sobre si actualment estem davant d’una nova etapa en aquest moviment, o no.

En tot cas, té un diferent respecte a les altres: es caracteritza per l’ús de xarxes socials, a més de ser un moviment més internacional. Gràcies a les noves tecnologies, celebritats i «influencers» usen la seva popularitat per defensar els drets de la dona.

En resum, és un moviment que genera espais que conviden a reflexionar, debatre i proposar solucions pràctiques que donin suport a la igualtat de les dones, els seus drets imprescindibles i que ajudin a suprimir la violència masclista a força de manifestacions, entre d’altres.